lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Installations- och klimatiseringslära

Installationsteknik omfattar installationernas funktion i samverkan med människor, verksamhet, byggnad och klimat.

Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem som ger bra inneklimat i samverkan med byggnaden.

Kungörelse

                                               Licentiatseminarium

                                               Dan Jönsson

                  kommer den 30 november 2018 att inom forskarutbildningsämnet

                                              Installations- och klimatiseringslära

                  presentera sin licentiatavhandling, motsvarande 75 högskolepoäng, med titeln:

Investigating building performance and indoor climate in residential buildings from the 1960s using destructive sampling methods and questionnaires

 

                                                Opponent

                                                Dr. Kaisa Svennberg, RISE

                                                Examinator

                                                Professor Anne Landin, LTH

                                                Plats

                                                LTH, V-huset, sal V:D
                                                John Ericssons väg 1, Lund

                                                Tid
                                                Fredagen den 30 november 2018, kl. 14:00

                                                Kontaktperson

                                                Dennis Johansson, E-post dennis.johansson@hvac.lth.se
                                                Installations- och klimatiseringslära