lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Installations- och klimatiseringslära

Installationsteknik omfattar installationernas funktion i samverkan med människor, verksamhet, byggnad och klimat.

Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem som ger bra inneklimat i samverkan med byggnaden.

Kungörelse

                                               Licentiatseminarium

                                               Karin Farsäter

                  kommer den 24 november 2017 att inom forskarutbildningsämnet

                                              Installations- och klimatiseringslära

                  presentera sin licentiatavhandling, motsvarande 75 högskolepoäng, med titeln:

                                               Sustainability aspects in renovations

                                               - Information supporting early decisions made by building owners 
                                         

                                                Opponent

                                                Dr. Jonn Are Myrhen, Högskolan Dalarna

                                                Examinator

                                                Dr. Hans Bagge, LTH

                                                Plats

                                                LTH, V-huset, sal V:D
                                                John Ericssons väg 1, Lund

                                                Tid
                                                Fredagen den 24 november 2017, kl. 10:15

                                                Avhandlingen

                                                Kontaktperson
                                                Dennis Johansson, E-post dennis.johansson@hvac.lth.se
                                                Installations- och klimatiseringslära