lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Installations- och klimatiseringslära

Installationsteknik omfattar installationernas funktion i samverkan med människor, verksamhet, byggnad och klimat.

Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem som ger bra inneklimat i samverkan med byggnaden.