lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Installations- och klimatiseringslära

Forskning

Nuvarande forskning innefattar bland annat: 

 • Ren luft, friskt liv - ett mätporjekt i småhus tillsammans med Formas och Plåt&Vent Forum
 • utveckling av beräkningsmetoder för godtyckliga flödessystem (PFS)
 • konvertering av direkt-elvärmda hus till alternativa värmesystem
 • vädring och ventilation i skolor
 • system för brandsäkerhet
 • alternativa sätt att förhindra rökspridning vid brand
 • installationernas belastning på yttre miljön
 • att betrakta byggnad och installationer som ett byggnadstekniskt system
 • analysera och beräkna inneklimatet i olika typer av byggnader
 • effekter av brukarnas beteende för energianvändning
 • reglering av golvvärmesystem
 • bestämning av luftflöden i byggnader med hjälp av spårgasmetod
Sidansvarig: