lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ren luft, friskt liv - ett mätprojekt i enfamiljshus

Luftkvalitén i våra hem är kopplade till hur vi mår och det ställer krav på hur vi bygger våra framtida bostäder. Målet med undersökningen är att vi ska bli bättre på att konstruera bostäder som har en bra innemiljö och är miljömässigt hållbara. Det är därmed ett projekt med koppling till miljö, teknik och energieffektivitet. 

Idag pratar vi mycket om utomhusluften och luftkvalitén på arbetsplatsen samt hur de påverkar oss. Något vi inte diskuterar lika mycket är luftkvalitén i våra hem, trots att vi tillbringar mest tid där. Vi vet att innemiljön påverkar oss mer än vi tror. För att vi ska bli bättre på att konstruera miljömässigt hållbara bostäder med bra innemiljö behöver vi börja med att undersöka innemiljön i befintliga bostäder. Motsvarande studier har tidigare utförts men är nu drygt tio år gamla och omfattar därmed inte nyare hus.

Vi kommer att undersöka fyra hus i varje kommun i 14 kommuner. Vi undersöker ventilation, temperatur, relativ fuktighet och koldioxidhalten. Till vår hjälp har vi mätinstrument som kommer att logga under cirka ett år. När all data har samlats in analyseras och sammanställs resultaten.

 Civilingenjör Dan Jönsson är mätansvarig och kommer att utföra mätningarna.

Undersökningen omfattar:

  • Mätning av ventilation
  • Mätning av temperatur, relativ fuktighet och koldioxid
  • Enkät om innemiljö

Branschorganisationen PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd har dragit igång projektet tillsammans med Formas och Lunds Tekniska Högskola, avdelningarna för Installationsteknik och Byggnadsfysik. Forskningsledare på LTH är docent Dennis Johansson och projektansvarig på PVF är Annika Waernström.

Dennis Johansson, Docent

Avdelningschef Installationsteknik

Projektledare

dennis.johansson@hvac.lth.se

Tel. 070 666 13 20

 

Hans Bagge, Universitetslektor

Biträdande projektledare

hans.bagge@byggtek.lth.se

Tel. 046 222 96 15

 

Dan Jönsson, Civilingenjör

Mätansvarig

dan.jonsson@hvac.lth.se

Tel. 072 589 88 09

Sidansvarig: