lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TABK 1992-2003

Serie TABK- år 1992-2003
TABK-1000  Doktorsavhandlingar och Licentiatavhandlingar
TABK-3000  Licentiatavhandlingar och Forskningsrapporter
TABK-5000  Examensarbeten 

 Avhandlingar (Thesis)

 • Nordquist, Birgitta. Ventilation and Window Opening in Schools - Experiments and Analysis. (Report TABK--02/1024). Building Services, 2002, 307 p.
 • Dahlblom, Mats. Orsaker till byte av VVS-installationer. En intervjuundersökning. (Report TABK--01/1020). Building Services, 2001, 131 p.
 • Lood, Anders. Datorreglerad golvvärme. (Report TABK--98/1019). Building Services, 1998, 131 p.
 • Nordquist, Birgitta. Vädring i skolor - ett komplement till normal ventilation? (Report TABK--98/1014). Building Services, 1998, 252 p.
 • Gordonova, Polina. Spread of Smoke and Fire Gases via the Ventilation System. (Report TABK--97/1011). Building Services, 1997, 242 p.
 • Lövehed, Li. Lågenergihus med möjlighet till värmelagring. (Report TABK--97/1010). Building Services, 1997, 108 p.
 • Warfvinge, Catarina. Beräkning av inneklimat i luftvärmda rum. (Report TABK--96/1007). Building Services, 1996, 144 p.
 • Hedin, Björn. Mätteknik med spårgas. Aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus. (Report TABK--94/1004). Building Services, 1994, 266 p.


Rapporter (Reports)

 • Dahlblom, Mats. Material- och energiflöden i VVS-installationer. En fallstudie. (Report TABK--99/3059). Building Services, 1999, 96 p.
 • Dahlblom, Mats. Installationer ur ett livscykelperspektiv. En litteraturstudie. (Report TABK--99/3058). Building Services, 1999, 97 p.
 • Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats. Småhus med installationsgrund. Utvärdering av experimenthus i Halmstad. (Report TABK--98/3048). Building Services, 1997, 52 p.
 • Gordonova, Polina. Radhus med gasvärme. Uppvärmningsenergibehov och inneklimatanalys av kv Borgsund, Malmö. (Report TABK--97/3047). Building Science, 1997, 90 p.
 • Fredlund, Bertil & Jensen, Lars. Resultatredovisning av BFR-finansierad forskning. 1994-1996 (Report TABK--97/3044). Building Science, 1997, 110 p.
 • Kurnitski, Jarek. Natural ventilation with auxiliary fan. Case study of school building in Malmö and Estonian apartment building (Report TABK--96/3040). Building Services, 1996, 52 p.
 • Lövehed, Li. Villa '95. Ett yt- och energisnålt enfamiljshus. (Report TABK--95/3029). Building Services 1995, 194 p
 • Hedin, Björn. Modell - Proportionalmetoden. En ny metod för enkel, snabb och noggrann injustering av flödesnät. (Report TABK--94/3026). Building Services, 1994, 84 p.
 • Lövehed, Li. Förenklad beräkning av tryckfall i raka rör. (Report TABK--93/3012). Building Services, 1993, 36 p.
 • Jensen, Lars. Spridning av rök och brandgaser i ventilationssystem. (Report TABK--93/3011). Building Services, 1993, 80 p.
 • Jensen, Lars. IKT - metoder. Handberäkningsmetoder för solvärmeutnyttjande. (Report TABK--92/3008). Building Svervices, 1992, 36 p.

Examensarbeten

 • Blom, Sofia & Rosling, Anna. Energieffektivisering i befintliga byggnader. Lönsamt på olika sätt. (Rapport TABK--02/5028). Avd för installationsteknik, 2003.
 • Oskarsson, J. & Rosencrantz T. Energieffektivisering och förbättring av inomhusklimatet genom utbildning.En analys av utbildningens effekter på energieffektiviseringen samt inomhusklimatet. (Rapport TABK--02/5024). Building Services, 124 p + app.
 • Rundberg, Gudrun. Energi och inneklimat på tre daghem i Simrishamn. Analys av ventilationssystem och övervakning via internet. (Rapport TABK--01/5023). Building Services, 80 p + app.
 • Jahangiri Majd, Marjan. Naturlig ventilation i kontorslokaler. (Rapport TABK--00/5021). Building Services, 2000, 55 p.
 • Hagebris, Fredrik. Livscykelekonomi. Hur kan småhusets totalekonomi påverkas i planeringsskedet. (Rapport TABK--00/5020). Building Services, 2000, 65 p + app.
 • Larsson, J. & Svensson, M. Energioptimering av en byggnad. Är det lönt att investera i energibesparande åtgärder - kan minskade driftskostnader motivera ökade investeringskostnader? (Rapport TABK--00/5019). Building Services, 2000, 70 p + app.
 • Gustafsson, C., Ekenberg, P. & Wong, T. Klimatisering av ett kontorsrum. En teknisk och kostnadsmässig jämförelse. (Rapport TABK--99/5018). Building Services, 1999, 60 p.
 • Landén, Thomas och Wallenborg, Andreas. Alternativ konvertering av småhus i Häljarp. Totalkonvertering från elvärme till fjärrvärme. (Rapport TABK--98/5017). Building Services, 1999, 29 p. + app.
 • Rönnbäck, K. Termisk komfort i rum med golvvärme och uteluftsdon. (Rapport TABK--98/5016). Building Services, 1998, 64 p.
 • Holmberg, S & Landfors, A. Tegel eller Regel. Stomvalets påverkan på termiskt klimat, energibehov och kostnader i skolor (Rapport TABK--97/5014). Building Services, 1997, 100 p.
 • Lundgren, J & Nilsson, M. Inneklimatundersökningar av kontorsmiljö. En studie av inneklimatet på TV-huset Sveriges Television, Jägersro Malmö (Rapport TABK--97/5013). Building Services, 1997, 84 p.
 • Almberg, B & Olsson, G. Fysisk innemiljö. En översikt av klimatkrav, luftföroreningar och emissioner från byggnadsmaterial (Rapport TABK--95/5010). Building Services 1995, 146 p.
 • Gharakhani, H. Arkitekthusets värme- och ventilationssystem (Rapport TABK--94/5009). Building Services, 1994, xx p
 • Lood, A. Ackumulering med golvvärme. Ett alternativ för sänkta uppvärmningskostnader (Rapport TABK--94/5008). Building Services, 1994, xx p.
 • Paulsson, S. Datorprogram för spårgasförsök och impulssvarsanalys (Rapport TABK--93/5007). Building Services, 1993, xx p.
 • Wallin, C. Funktion av ventilationsanlägning. NCC-kontoret i Malmö (Rapport TABK--93/5006). Building Services, 1993, xx p.
 • Hielscher, T., & Warelius, B. Brandgasspridning via ventilationssystem (Rapport TABK--93/5005). Building Services, 1993, xx p.
 • Zinn, L. & Stigsson, C. Mikroventilation - ett värmeväxlande rumsaggregat (Rapport TABK--93/5004). Building Services, 1993, 59 p. + bil.
 • Strömberg, R. Undersökning av kylbaffel (Rapport TABK--93/5002). Building Services, 1993, xx p.
 • Carlberg, P. & Sahlstrand, P. Deplacerande ventilation. Närzonens utbredning hos tilluftsdon (Rapport TABK--93/5001). Building Services, 1993, xx p
Sidansvarig: