lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TVIT-1000

I serie TVIT-1000 finns inget puplicerat ännu 

Avhandlingar (Thesis), Serie TABK-1000, 1993-2003
 
Nordquist, Birgitta. Ventilation and Window Opening in Schools - Experiments and Analysis. (Report TABK--02/1024). Building Services, 2002, 307 p.

Dahlblom, Mats. Orsaker till byte av VVS-installationer. En intervjuundersökning. (Report TABK--01/1020). Building Services, 2001, 131 p.

Lood, Anders. Datorreglerad golvvärme. (Report TABK--98/1019). Building Services, 1998, 131 p.

Nordquist, Birgitta. Vädring i skolor - ett komplement till normal ventilation? (Report TABK--98/1014). Building Services, 1998, 252 p.

Gordonova, Polina. Spread of Smoke and Fire Gases via the Ventilation System. (Report TABK--97/1011). Building Services, 1997, 242 p.

Lövehed, Li. Lågenergihus med möjlighet till värmelagring. (Report TABK--97/1010). Building Services, 1997, 108 p.

Warfvinge, Catarina. Beräkning av inneklimat i luftvärmda rum. (Report TABK--96/1007). Building Services, 1996, 144 p.

Hedin, Björn. Mätteknik med spårgas. Aktiva metoder för bestämning av volymer, luftflöden, flödesvägar och strömningssätt i småhus. (Report TABK--94/1004). Building Services, 1994, 266 p.

Sidansvarig: