lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TVIT-7000

TVIT-7122, 2020, Jensen L
Installationsteknik i höga byggnader

 485 kb, 21 p

.........................................................................................................................................

TVIT-7120, 2020, Jensen L
Värmetransport i porösa material

 942 kb, 20 p

.........................................................................................................................................

TVIT-7119, 2019, Jensen L
Fuktforcering av regenerativ FTX

 237 kb, 32 p

.........................................................................................................................................

TVIT-7118, 2019, Jensen L
Igensättning av regenerativ FTX

 310 kb, 42 p

.........................................................................................................................................
TVIT-7117, 2019, Jensen L
Fönsterkondens med regenerativ FTX

 601 kb, 53 p

.........................................................................................................................................
TVIT-7116, 2019, Jensen L
Test av tryggsättningsreglering

  239 kb, 21p

.........................................................................................................................................
TVIT-7115, 2018, Jensen L
Byggnadsformens betydelse

 161 kb, 12 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7112, 2018, Jensen L
Rapportöversikt ventilationsbrandskydd

 679 kb, 34 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7111, 2017, Jensen L
Termik och mekanisk brandgasventilation

 673 kb, 37 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7110, 2017, Jensen L
Investigation of Colt fire safety system
 751 kb, 36 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7109, 2017, Jensen L
Vattenfilm vid regenerativ värmeväxling
 1,2 kb 46 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7108, 2017, Jensen L
Reglering av trycksättningssystem
 341 kb, 16 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7107, 2017, Jensen L
Trycksättning av trapphus - Utformning
 445 kb, 26 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7106, 2017, Jensen L
Ventilationsbrandskyddsarbete med PFS
 727 kb
.........................................................................................................................................
TVIT-7104, 2001, Roos J
PFS +  (PFS för Windows)
  32 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7103, 2016, Jensen L
Osäker utrymning vid invändig brand
  1,1 Mb, 41 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7102, 2017, Jensen L
Värmestrålning i en luftkanal
 528 kb, 43 p 
.........................................................................................................................................
TVIT-7101, 2015, Jensen L
Sprinklerpåverkad tunnelventilation
  759 kb, 44 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7100, 2015, Jensen L
PFS ++ reference manual 2015
 1,9 Mb, 126 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7099, 2015, Jensen L
Skattning av fuktverkningsgrad för regenerativ värmeväxling
 189 kb, 21 p
.........................................................................................................................................  
TVIT-7098, 2015, Jensen L
Driftfall med regenerativ värmeväxling
 387 kb, 54 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7097, 2015, Jensen L
Luftström för skydd mot brandgasspridning
 429 kb, 25 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7096, 2015, Johansson D
Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade
vattenskador i byggnader
 6,7 Mb, 105 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7095, 2015, Jensen L
Tillräcklig utspädning av brandgaser
 239 kb, 15 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7094, 2015, Jensen L
Inre brandgasspridning
 305 kb, 23 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7093, 2015, Jensen L
Undersökning av rotorväxlares överföring
 497 kb, 35 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7092, 2015, Jensen L
Överföring vid inre rotorläckage
 224 kb, 28 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7091, 2015, Jensen L
Brandgasspridnings utspädning i flervolymssystem
 269 kb, 20 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7090, 2014, Jensen L
Fuktstabilitet vid regenerativ värmeväxling
 206 kb, 25 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7088, 2013, Jensen L
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning med frånluft uppdelad efter vatteninnehåll
 251 kb, 22 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7087, 2013, Jensen L
Jämförelse mellan regenerativ och rekuperativ ventilationsvärmeåtervinning
 299 kb, 27 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7086, 2013, Jensen L
Torr ventilationsvärmeåtervinning
 345 kb, 19 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7085, 2013, Jensen L
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning vid utetemperatur under noll
 618 kb, 37 p 
.........................................................................................................................................
TVIT-7084, 2013, Jensen L
Brandskyddsventilation av hiss- och  trapphussystem
Dimensionerande hissdrift
  1,0 76 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7083, 2013, Jensen L
Impulsventilation av tunnlar
 1,7 kb, 47 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7082, 2012, Jensen L
Kondensanalys av undermarkscykelgarage
 584 kb, 42 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7081, 2012, Jensen L
Brandskyddsventilation av hiss- och trapphussystem
Brandgasspridning vid hissdrift
 1.0 kb, 63 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7080, 2012, Jensen L
Brandskyddsventilation av hiss- och trapphussystem
Principlösning
 1.0 kb, 73 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7079, 2012, Jensen L
Brandgasventilation av ett tågtunnelsystem
 389 kb, 20 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7078, 2012, Jensen L
Kanalsystem utan spjäll
 407 kb, 24 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7077, 2012, Jensen L
Tillfrånreglerad mätning av lufttäthet
 487 kb, 27 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7076, 2012, Jensen L
Dynamisk mätning av lufttäthet
 812 kb, 40 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7075, 2012, Rönneblad A
Sambandet mellan byggnadens stommaterial, värmedynamiska funktion och styr- &
reglerstrategi – Sammanställning av bakgrundsmaterial och kommentarer
 950 kb, 16 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7074, 2012, Jensen L
Verkningsgrader vid regenerativ vämeväxling
 439 kb, 45 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7073, 2011, Jensen L
Utetemperaturens osäkerhet - en rättelse
Arbetsrapport för forskningsprojekt. 
Med stöd från Energimyndigheten 30007-1 och SBUF 11768
Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utvckling av säkerhetsfaktorer
 637 kb, 94 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7072, 2011, Jensen L
Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem
 382 kb, 25 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7071, 2011, Jensen L
Renblåsning och termofores
 346 kb, 35 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7070, 2011, Jensen L
Renblåsning och rotorkanalform
 306 kb, 30p
.........................................................................................................................................
TVIT-7069, 2011, Jensen L
Renblåsning med diffusion
 1MB, 27 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7068, 2011, Jensen L
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft
 819 kb, 27 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7067, 2011, Jensen L
Energikloka hus i Järinge - mätperiod 201
Uppdrag för JM AB Tidsperiod 100701 - 110630
 804 kb, 37 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7066, 2011, Jensen L
Regenerativ värmeväxling utan renblåsning
 828 kb, 37 p 
.........................................................................................................................................
TVIT-7065, 2011, Jensen L
Regenerativ värmeväxling och renblåsning
 1MB, 29 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7064, 2011, Jensen L
Dimensionerande lägsta utetemperatur
 807 kb, 31 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7063, 2011, Jensen L
Termisk mätning av rotorläckage
 1 MB, 31 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7062, 2011, Jensen L
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med ventilationsflöde, varvtal eller vädring
 729 kb, 20 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7061, 2011 Jensen L
Datorsimulering av installationstekniska system
Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 2004-279 och SBUF 11223
 2,25MB, 106 p
........................................................................................................................................
TVIT-7060, 2010, Fredrik Carlsson
Partialkoefficientmetoden
Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhesfaktorer
 1,3MB, 39p
.........................................................................................................................................
TVIT-7059, 2010, Jensen L
Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer
Slutrapport för forskningsprojekt
Med stöd rfån Energimyndigheten 30007-1 och SBF 11768
 790 kb, 28p
.........................................................................................................................................
TVIT-7058, 2010, Jensen L
Energikloka hus i Järinge -mätperiod 2010
Upprag för JM AB Tidsperiod 100601 - 100930
 1,12 MB, 34 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7057, 2010, Jensen L
Strömningsanalys av tågtunnelstation
 1,57 MB, 72 p
.........................................................................................................................................
TVIT-7056, 2010, Jensen L
Dimensionering av utspädning för skydd mot brandgasspridning
 1,6 MB, 78 p 
.........................................................................................................................................
TVIT- 7055, 2010, Jensen L
Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling
 435 kb, 36 p
......................................................................................................................................... 
TVIT- 7054, 2010, Jensen L
Innetemperaturens osäkerhet
Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer
Med stöd från Energimyndigheten 30007-1 och SBUF 11768
 816 kb, 32 p
.........................................................................................................................................       
TVIT-7053, 2010, Jensen L
Fuktreglering av regenerativ värmeväxling
 399 kb, 27 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7052, 2010, Johansson D
Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat
 309 kb,19 p
..........................................................................................................................................
TVIT-7051, 2010, Jensen L
Isolering av kanalsystem
.1,67 MB, 67 p
......................................................................................................................................... 
TVIT-7050, 2010, Johansson D
Numericaldata on degree hours, running times and temperature
 328 kb, 22 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7049, 2010 Jensen L
Fukttillskott i frånluft
 459 kb, 43 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7048, 2010, Jensen L
Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling
 818 kb, 70 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7047, 2010, Jensen 
Solinstrålningens osäkerhet
Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer
Med stöd från Energimyndigheten 30007-1 och SBUF 11768
 750 kb, 23 p
..........................................................................................................................................  
TVIT-7046, 2010, Jensen L
Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata
 443 kb, 50 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT- 7045, 2010, Jensen L
Enkel metod för debitering av varmvatten
 434 kb, 29 p
...........................................................................................................................
TVIT- 7044, 2010, Jensen L
Utetemperaturens osäkerhet
Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer
Med stöd från Enegimyndigheten 30007-1 och SBUF 11768
 1,47MB, 94 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7043, 2010, Jensen L 
Största brandflöde för given spridningsvolym
 338 kb, 39 p
.......................................................................................................................................... 
 TVIT-7042, 2009, Jensen L 
 Utformning av sprinklersystem
 406 kb, 20 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7041, 2009, Jensen L
Tryckfall för spalt med rektangulär 180º -böj
 575 kb, 23 p
..........................................................................................................................................
TVIT-7040, 2009, Jensen L
Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser
 625 kb, 60 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7039, 2009, Jensen L
Kolmonoxidförgiftning  - Rättelse och förenklad beräkningsmetod
 893 kb, 57 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7038, 2009, Jensen L
Enkel luftridåteori
 484 kb, 38 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7037, 2009, Jensen L
Temperaturstratifiering i schakt CFD-beräkning med FDS
 513 kb, 40 p
..........................................................................................................................................
TVIT-7036, 2009, Jensen L
Reglering av värmesystem med framkoppling
 576 kb, 46 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7035, 2009, Jensen L
Energikloka hus i Järinge -mätperiod 2008
Uppdrag för JM AB
 1,3 MB, 112 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7034, 2008, Jensen L
Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning med FDS
 718 kb, 70 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7033, 2008, Jensen L
Roterande värmeväxlare och läckage
 598 kb, 34 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7032, 2008, Jensen L
Halvrunt textildon som backspjäll - mätresultat
 300 kb, 10 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7031, 2008, Jensen L
Uppdatering av PFS 2008
 800 kb, 60 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7030, 2008, Jensen L
Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer
 1,17 MB, 60 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7029, 2008, Jensen L
Utetemperaturberoende årsenergibehov
Exempeldel
 420 kb, 32 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7028, 2008, Jensen L
Princip för konvertering av FT-system
 1,1MB, 32P
..........................................................................................................................................
TVIT-7027, 2008, Jensen L
Rätt bygg- och installationsteknik
 900 kb, 60 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7026, 2008, Jensen L
Termisk trycksättning av trapphus för utrymning
 900 kb, 69 
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7025, 2008, Jensen L
Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt
 410 kb, 25 p
..........................................................................................................................................
TVIT-7024, 2008, Jensen L
Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2007
Uppdrag för JM AB
 1 MB, 68 p
..........................................................................................................................................
TVIT-7023, 2008, Jensen L
Utetemperaturberoende årsenergibehov
Teoridel
 551 kb, 58 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7022, 2007, Jensen L
Inverkan av försmutsning av sprinkler
 947 kb, 29 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7021, 2007, Jensen L
Luftströmning i byggnadskonstruktioner
 1.14 MB, 56 p 
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7020, 2007, Jensen L
Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata
 332 kb, 16 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7019, 2007, Jensen L
Krav på tryckfallsfunktioner för grenstycken
 947 kb, 29 p
..........................................................................................................................................
TVIT-7018, 2007, Jensen L
Brandgasspridning genom tvärströmning vid utluftning och konvertering
 825 kb, 56 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7017, 2007, Jensen L
Dimensioneringsmetod för brandgasventilation av hisschakt
 1 MB, 58 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7016, 2007, Jensen L
Ventilationsbrandskydd med och utan spjäll
Uppdragsforskning för NBSG, Nationella BrandSäkerhetsGruppen
 670 kb, 48 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7015, 2007, Jensen L
Tryckförhållanden i SFR-tunnelsystem vid driftstörningar 
Uppdrag för SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB
 420 kb, 31 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7014, 2007, Jensen L
Kolmonoxidförgiftning - principexempel
 466 kb, 28 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7013, 2007, Jensen L
Textildon som backspjäll – teori och mätresultat
 324 kb, 15p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7012, 2007,Jensen L
Enkel tvåzonsmodell för brand-flödessimulering 
Delrapport - BRANDFORSK 313-001
 467 kb, 31 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7011, 2007, Jensen L
Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i F-system med mätdata
 335 kb, 16 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7010, 2007, Jensen L
Funktionskrav mot brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem – en förstudie med principexempel 
 379 kb, 26 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7009, 2007, Jensen L
Installationstekniska beräkningar med PFS 
Arbetsrapport för forskningsprojektert: Datorsimulering av installationstekniska system med stöd från Formas 2004-279 och SBUF 11223
 1.32 MB, 192 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7008, 2006, Jensen L
Dimensionering och utformning av sprinklersystem
 501 kb, 45 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7007, 2006, Jensen L
Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller
 378 kb, 23 p 
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7006, 2006, Jensen L
Roterande värmeväxlare
 660 kb, 56 
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7005, 2005, Rundberg G
Individuell värmedebitering
Från uppstart i kv Grynmalaren till igångsättning i kv Labben
 421 kb, 30 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7004, 2005, Jensen L
Trycksättning av trapphus för utrymning
Slutrapport – BRANDFORSK 330-031
 4.42, 78 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7003, 2005, Jensen L
Trycksättning av trapphus med personbelastning
 357 kb, 35 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7002, 2005, Jensen L
Täthet och tryckfall i trapphus- Fullskaleförsök
 300 kb, 45 p
.......................................................................................................................................... 
TVIT-7001, 2005, Jensen L
Tryckfall i trapphus - Modellförsök 
 285 kb, 27 p
.......................................................................................................................................... 

Sidansvarig: