Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och publikationer

Avdelningen för Installationsteknik forskar om tekniska installationer med koppling till energianvändning, resurseffektivitet, innemiljö, byggnaders brukare, och energisystem. Ibland kan även tekniska installationer i andra sammanhang än byggnader ingå. Det övergripande syftet är att skapa ett hållbart samhälle.

Installationstekniks forskning har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att adressera både tekniska och processmässiga aspekter vad gäller både komponenter, system, och brukare. I flera forskningsprojekt samarbetar vi med avdelningen för Byggnadsfysik, men också med ett flertal andra avdelningar både på LTH och i andra delar av Sverige och världen, samt med företag och samhällsorgan. Kontakta oss om ni är intresserade av datorprogram, så som PFS, och verktyg som är resultat av forskning. Också rapporter, så som om ventilation vid brand, finns tillgängliga vid förfrågan.

Nu pågående och nyligen avslutad forskning berör bland annat:

 • Hantering av trångboddhet i lägenheter
 • Holistiska energiåtgärder för kulturellt värdefulla byggnader
 • Innemiljöanalyser i lägenheter vid renovering i Lund
 • LCA för renoveringsåtgärder
 • Miljöcertifiering vid drift och förvaltning
 • Modellering av femte generationens fjärrvärme
 • Mätdatahantering i byggnader
 • Mätningar av fukttillskott i lägenheter
 • Mätningar av innemiljöparameterar i 150 småhus
 • Människans interaktion med de tekniska systemen
 • Projektering av skolor
 • Projektering av äldreboende
 • Rengöring av kyl- och värmebatterier, och växlare
 • Renovering med fasader med inbyggda ventilationslösningar
 • Renovering av miljonprogramslägenheter
 • Rums-ftx-aggregat
 • Termisk lagring i byggnaders stomme för att minska effektproblematiken för både kyla och värme
 • Undersökningar av byggnaders skick i Malmfälten
 • Utveckling av fukthantering i ventilationssystem och hantering av påfrysning
 • Utveckling av värmepumpslösningar bland annat i kombination med borrhål
 • Utvärderingar av byggnaders energianvändning och innemiljö
 • Vattenskador från rörsystem och våtrum
 • Ventilationsåtgärder i kulturellt värdefulla byggnader
 • Återbruk för att minska resursåtgången

Vi är alltid intresserade av spännande samarbeten med industri och akademi kring utveckling och forskning som berör installationsteknik!

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2021-08-20