lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Personal

Professorer och Lärare

Avdelningsföreståndare, Docent
Dennis Johansson, Tel. 0706-661320

dennis.johansson@hvac.lth.se
Senior professor
Lars Jensen 

lars.jensen@hvac.lth.se
Universitetsadjunkt, TeknLic, 
Mats Dahlblom, Tel. 046-2229652

mats.dahlblom@hvac.lth.se 
Universitetslektor, TeknDr, 
Birgitta Nordquist, Tel. 046-2227273

birgitta.nordquist@hvac.lth.se    
Universitetslektor, TeknLic, 
Catarina Warfvinge, Tel. 040-6351795 
Adjungerad professor, Docent
Åsa Wahlström, Tel. 076-7699366

asa.wahlstrom@hvac.lth.se  
Universitetslektor, TeknDr
Saqib Javed, Tel. 046-2221745

saqib.javed@hvac.lth.se

Universitetslektor, TeknDr
Ulla Janson, Tel. 046-222xxxx

ulla.janson@hvac.lth.se

Industridoktorand
Björn Eldvall, Tel. 0705-186323

bjorn.eldvall@hvac.lth.se
Doktorand
Victor Fransson, Tel. 046-2220153
 
victor.fransson@hvac.lth.se
Doktorand
Dan Jönsson, Tel. 046-222 68 20,
072-589 88 09

dan.jonsson@hvac.lth.se 
Doktorand
Karin Farsäter, Tel. 046- 222 17 60

karin.farsater@hvac.lth.se

Industridoktorand
Branko Simanic

branko.simanic@hvac.lth.se 

Marwan Abugabbara
Projektassistent

marwan.abugabbara@hvac.lth.se 

_________________________________________________________________________________ 

Teknisk och Administrativ personal

Ekonomiadministratör
Bitte Rosencrantz, Tel. 046-2227385

bitte.rosencrantz@byggtek.lth.se
Sidansvarig: