Hoppa till huvudinnehåll
V-huset på LTH-campus. Foto.

Välkommen till Avdelningen för installationsteknik

Installationsteknik omfattar de tekniska installationernas funktion i samverkan med människor, verksamhet och klimat. Avdelningen för Installationsteknik bedriver forskning och utbildning i installationsteknik med koppling till funktion, inomhusmiljö, energianvändning och resursanvändning.

Vårt huvudsakliga område är installationer i byggnader men även andra typer av utrymmen kan ingå, som exempelvis fordon, utemiljöer, vissa industrimiljöer och inte minst energisystemet utanför byggnaden. Vårt intresse för resursanvändning innebär att vi syftar till en bred hållbarhet genom att hantera frågor om energiberäkningar, livscykelkostnader, livscykelanalys, återvinning, återbruk och cirkularitet. Vi arbetar också med dimensionering och komponentutveckling av exempelvis ventilationsaggregat och värmepumpar, samt med innemiljön och hur brukare reagerar på den och beter sig i den.

Vanliga installationer som vi analyserar och utbildar i är värme, ventilation och kyla i byggnader, tapp- och spillvattensystem, sprinkler, samt reglering av installationer med de flödeskomponenter och elektriska och elektroniska komponenter som behövs. Strömningsteknik i såväl komponenter som rum är en del av vårt arbete. Vi kan också arbeta med elinstallationer, mätsystem och IT-system.

Vi ägnar oss också åt att både utveckla och använda mätteknik för att förstå och optimera byggnader med dess installationer. I många av våra projekt liksom i många av våra kurser samarbetar vi med avdelningen för Byggnadsfysik för att få en helhetssyn på både installationer och byggnadsskal vad gäller såväl energi- som fukt- och innemiljöaspekter.

Vi driver centrumbildningen Nationellt Renoveringscentrum med fokus på att brett och vetenskapligt informationsutbyte om renoveringsproblematiken, inte bara med tanke på installationer utan i perspektivet av teknik, ekonomi och sociala frågor. Vi är också delaktiga i CHIE (Centre for Healthy Indoor Environments). 

Student läser på dator. Bild.
V-huset. Bild.