Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Avdelningen för Installationsteknik undervisar i byggnaders tekniska installationer, energianvändning och inomhusmiljö i många olika utbildningar och program. I våra kurser får man lära sig hur man skapar ett bra inomhusklimat och energieffektiva byggnader samtidigt och hur de tekniska system ska utformas för att uppnå detta.

Vi utbildar studenter i Väg- och vattenutbildningen där vi ger flera kurser tillsammans med avdelningen för Byggnadsfysik för att ge studenterna en helhetsförståelse för byggnadens skal, innemiljö och tekniska installationer. Vi ger också flera kurser i mastersprogrammet ”Energy-efficient and Environmental Building Design” som ges på campus Helsingborg. I Helsingborg ger vi också ett flertal kurser i byggingenjörsutbildningen. Dessutom undervisar vi lantmätare, miljöingenjörer och arkitekter.

Kurserna i grundutbildningen har olika nivå, med början i grundläggande förståelse för byggnaders värme och ventilation samt tapp- och spillvattensystem, inkluderande dimensionering av dessa system i en byggnad. Här inkluderas grundläggande innemiljökunskap och kunskap om hur de installationstekniska systemen bör utformas för minimalt energibehov och klimatpåverkan. I de mer avancerade kurserna gås olika system igenom mer i detalj med koppling till byggnaders energianvändning, inomhusmiljö och resurseffektivitet. Renoveringsproblematiken tas upp liksom olika aspekter på energisystemet, klimatpåverkan, och koppling till Agenda 2030.

Syftet är inte bara att lära ut grundläggande dimensionering av installationer utan också att förse samhället med kompetens som kan vara med och utveckla framtidens hållbara städer där ett tvärdisciplinärt angreppssätt ger resurseffektiva byggnader med bra inomhusmiljö. Vi fokuserar mycket, speciellt i fortsättningskurserna, på att utveckla studenternas egna analytiska förmåga till problemlösning i ett bredare perspektiv.

Vår vision är att bygga ut med utbildningar för yrkesverksamma och skapa ett utökat samarbete med gymnasieskolan för att öka hantverkares kompetens i viktiga frågor.

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2020-12-16